Edu-Play

Aplikacja Edu-Play została przygotowana tak, aby użytkownik mógł w łatwy i przystępny sposób przyswoić prezentowane zagadnienia. Intuicyjny i wygodny interfejs oraz liczne ilustracje i animacje sprawiają, że program, poza dostarczeniem niezbędnych informacji, może być doskonałą rozrywką.

Platforma e-learningowa składa się z modułów tematycznych, a każdy z nich dzieli się na dwie części:

  • część edukacyjną (slajdy zawierające tekst, grafikę, komponenty interaktywne);
  • część testową (testy sprawdzające nabytą w trybie edukacyjnym wiedzę).

Aktualnie aplikacja umożliwia rejestrację użytkownika na podstawie jego numeru rejestracyjnego (powiązanego w bazie danych z ważną polisą ubezpieczeniową). Na życzenie Klienta istnieje jednak możliwość dostosowania procesu rejestracji do innego zakresu danych.

Na stronie głównej użytkownik ma podgląd wszystkich modułów tematycznych, do których ma dostęp. W ramach każdego modułu może on wybrać jeden z dwóch trybów: edukacyjny lub testowy.

Aplikacja jest na tyle elastyczna, że to Klient określa sposób, w jaki odbywa się proces kształcenia użytkowników platformy. Może on wybrać liniową ścieżkę szkoleniową (użytkownik uzyskuje dostęp do kolejnych modułów po zaliczeniu wcześniejszych partii materiału) lub optować za szkoleniem opartym na zaliczaniu poszczególnych części kursu w dowolnej kolejności.

Tryb edukacyjny

Tryb edukacyjny danego modułu tematycznego zawiera wszelkie niezbędne informacje, które powinny zostać przyswojone przez użytkownika odbywającego szkolenie.

Użytkownik ma możliwość dokształcenia się w zakresie przewidzianym przez szkolenie, poszerzenia wiedzy na tematy objęte kursem, dowolnego przeglądania materiału zawartego na slajdach, etc. Użycie platformy e-learningowej sprawia, że proces szkoleniowy jest zindywidualizowany, każdy użytkownik zyskuje możliwość pogłębiania wiedzy we własnym tempie i korzystania z aplikacji w dogodny sposób.

Zawarte w części edukacyjnej informacje zostały przedstawione nie tylko w postaci suchych faktów, ale także w formie pytań oraz slajdów wzbogaconych przez grafiki, animacje lub zdjęcia. Odpowiednio dobrana forma i materiał multimedialno-wizualny pozwala przyspieszyć proces szkoleniowy i sprawia, że jest on przyjemniejszy.

Platformę Edu-Play można rozbudowywać o kolejne moduły, zależnie od zapotrzebowania i szczegółowych specyfikacji Klienta.

Aplikacja e-learningowa daje również możliwość zindywidualizowania dostępu do poszczególnych modułów tematycznych z poziomu administratora. Dzięki takiemu rozwiązaniu administrator aplikacji decyduje, które moduły tematyczne są dostępne dla danego użytkownika, co pozwala tworzyć różne kursy i sekwencje modułów tematycznych w ramach jednej platformy e-learnignowej

Dostępny w trybie edukacyjnym materiał został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić aktywny udział użytkownika w szkoleniu. Jego zadanie nie ogranicza się do lektury kolejnych slajdów w celu pomyślnego rozwiązania testu. Większość nowych informacji poprzedzona jest pytaniem, na które użytkownik musi odpowiedzieć lub zadaniem, które musi wykonać.

Dzięki interaktywnej konstrukcji, aplikacja pozwala zatem na skuteczniejsze przyswajanie wiedzy przez użytkowników, którzy z biernych uczestników procesu kształcenia stają się jego aktorami, a jednocześnie mają możliwość sprawdzenia, czy ich dotychczasowe przekonania i wyobrażenia na dany temat były prawdziwe.

Tryb testowy

Tryb testowy umożliwia sprawdzenie, czy użytkownik przyswoił zagadnienia zawarte w części edukacyjnej. Tryb składa się z testu wyboru. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, użytkownik otrzymuje wynik testu w postaci statystyki.

Podczas trybu testowego użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji „Sprawdź odpowiedź”, jednak jej wybór prowadzi do automatycznego zakończenia części testowej. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z wynikami przedstawionymi w stosownej formie graficznej, nawiązującej do tematyki całej aplikacji.

Statystyka zawiera takie dane, jak procent poprawnych odpowiedzi, liczba odpowiedzi prawidłowych oraz nieprawidłowych, czas potrzebny na rozwiązanie testu oraz tabelę, w której każdemu pytaniu przyporządkowany jest odpowiedni piktogram obrazujący złą lub dobrą na nie odpowiedź.