E-learning – nowe wyzwania

Jeszcze kilka lat temu proces nauczania ograniczał się do edukacji w czasie rzeczywistym, a jedynymi dostępnymi pomocami były książki i wiedza nauczyciela. Początek XXI to niezaprzeczalny rozwój metod wspomagania dydaktyki z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.

E-learning pozwala na ukończenie kursu bez koniecznej, fizycznej obecności w sali wykładowej, może stanowić doskonałe uzupełnienie tradycyjnego procesu nauczania, a w przypadku szkoleń zawodowych, skutecznie ten proces zastępuje, dlatego znalazł on szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach.

Dzięki dobrze skonstruowanej aplikacji e-learningowej, firma może zaoszczędzić czas i pieniądze przeznaczane na organizację szkoleń dla pracowników, a jednocześnie wypełnić wszystkie edukacyjne wymogi danego kursu.

Zalety platformy e-learningowej:
oszczędność czasu i pieniędzy: nie ma potrzeby organizowania kosztownych szkoleń, zapewniania noclegów, wyżywienia, wynajmowania sali, etc.;
  • długofalowe obniżenie kosztów szkolenia pracowników: platforma może spełniać swoje zadanie niezależnie od liczby nowozatrudnionych pracowników, którzy muszą przejść stosowne szkolenie;
  • wygodę: ze szkolenia mogą skorzystać wszyscy pracownicy, niezależnie od miejsca zamieszkania lub zakresu obowiązków;
  • elastyczność nauczania: pracownicy zdobywają wiedzę indywidualnie, we własnym tempie;
  • innowacyjność: przyjazny i estetyczny wygląd w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi może skutecznie przyspieszyć proces szkoleniowy;
  • dostęp do aktualnych materiałów szkoleniowych dzięki aktualizacji platformy.
  • We współpracy z Alliance Technology Polska Sp. z o.o. (www.atechno.pl) powstała elastyczna platforma e-learningowa Edu-Play, dzięki której nauka staje się przyjemnością.

Wystarczy, że Klient dostarczy nam odpowiedni materiał i przedstawi swoje wymagania dotyczące funkcjonowania platformy, a my zastosujemy optymalne rozwiązania graficzno-programistyczne tak, aby system e-learningowy spełniał wszystkie normy, wymogi bezpieczeństwa danych oraz był skuteczną formą kształcenia pracowników.

Naszym sztandarowym projektem w dziedzinie e-learningu jest szkoleniowa aplikacja dla kierowców Edu-Play, która stanowi próbnik naszych możliwości w tym zakresie. Jednak jesteśmy w stanie przygotować na jej podstawie systemy oraz gry szkoleniowe zgodne z wytycznymi naszych Klientów.