Work-life balance

Aplikacja mobilna Work-life balance została stworzona z myślą o użytkownikach smartfonów, którzy chcą sprawdzić swój życiowy bilans i dowiedzieć się, w jakim stopniu praca wpływa na inne sfery ich życia, jak związek, rodzicielstwo, zainteresowania lub zdrowy styl życia.

Aplikacja przygotowana została w dwóch wersjach: na telefony komórkowe klasy smartfon z systemem Android oraz na iPhony.

Czas zacząć test!

By wykonać test, użytkownik aplikacji musi najpierw określić, czy jest w związku małżeńskim lub partnerskim oraz, czy posiada dzieci. Te dwa wstępne pytania pozwalają przekierować go do odpowiedniej wersji testu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy, którzy są singlami nie muszą odpowiadać na pytania dotyczące relacji pomiędzy pracą, a związkiem lub małżeństwem, natomiast osoby bezdzietne nie trafią na pytanie dotyczące rodzicielstwa.

Aby dowiedzieć się, jak praca wpływa na poszczególne sfery życiowe oraz, czy zachowana jest między nimi równowaga, użytkownik aplikacji musi zaznaczyć, w jakim stopniu przytoczone zdania odzwierciedlają jego rzeczywistość.

Po zaznaczeniu stosownej odpowiedzi, na dole ekranu pojawia się strzałka umożliwiająca przejście do kolejnego pytania.

Pozwala to uniknąć wypaczenia wyniku w sytuacji, gdy roztargniony użytkownik pominie pytanie i pozostawi je bez odpowiedzi.

Co istotne, użytkownik może w każdej chwili powrócić do wcześniejszych pytań, aby zmienić odpowiedź.

Wypełnienie testu zajmuje niewiele ponad 10 minut. Po jego zakończeniu punkty są automatycznie zliczane, a na ekranie pojawia się wynik w postaci cyfrowej (work-life balance w procentach) oraz opisowej.

Zależnie od liczby zebranych punktów, użytkownik otrzymuje ogólny opis swojej sytuacji życiowej oraz wskazówki, w jaki sposób podwyższyć jakość i poziom zadowolenia z życia.

Poza ogólnymi wskazówkami, użytkownik otrzymuje również specyficzne porady dotyczące najbardziej zaniedbanej przez niego sfery życia.

Dzięki zastosowanemu algorytmowi, aplikacja automatycznie określa, z której części testu użytkownik otrzymał najgorszy wynik i dostosowuje wyświetlane wskazówki do każdego przypadku.

Po zapoznaniu się z wynikami test można zakończyć lub powtórzyć.

Aplikacja Work-life balance przygotowana została w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Użytkownicy, którzy w swoich smartfonach ustawili język polski, rozwiązują test w tym języku. Jeśli natomiast ustawionym językiem systemowym jest każdy inny język niż polski, aplikacja uruchamia się od razu w wersji angielskiej.